Lesindeling

LESINDELING 2021-2022

Helaas zijn door de huidige corona-maatregelen de menlessen tijdelijk stopgezet.

Zodra het weer mogelijk is om lessen te organiseren horen jullie dit via de mail en de desbetreffende groeps-apps.

Maandagavond (instructeur Ria Hettinga)

20:30  tot 21:15
Margriet Griffioen
Liekele Hoekstra
Emma v/d Woude
Tijmen v/d Woude

21:15 tot 22:00 
Alie Buma
Gert Dijkhuizen
Pieter Okkema
Willem v/d Velde
Meindert de Boer

Dinsdagavond (instructeur Ria Hettinga / Jelle van der Weide)

19:00 tot 19:45
Baukje van der Weide
Inge Hens
Hannah van Herk
Anneke Hettinga

19:45 tot 20:30 
Frederik Veltman
Jehannes Dijkstra
Bert Huisintveld
Louise Huisintveld

20:30 tot 21:15 
Willemien Wink
Jannie Damstra
Nina Tuinman
Marrit de Vries

21:15 tot 22:00
Nynke de Graaf
Brenda Eppinga
Wytske Cnossen
Bernardus Gijzen

Donderdagavond (Instructeur Jikke Tange / Marleen van Eijk)

18:30 tot 19:15
Herman Bos
Henk De Graaf
Durk de Jong / Simone de Jong
Sytze Breemer

19:15 tot 20:00
Obe Veldman
Astrid Swart
Tjits Rijpkema

20:00 tot 20:45
Cis Wolfswinkel
Sjoerd Meekma
Marjan Dijkstra
Jetse Dijkstra
Siegrid Veldmeijer

20:45 tot 21:30
Otte de Vries
Jaring Akkerman
Ferry Wolfswinkel
Jan Wietse de Boer
Gerard Samplonius

21:30 tot 22:15
Obe Mous
Klaas Mous
Hendrik Eppinga
Gerben de Vries
Jilles De Vries